Ludzie przy komputerze

Oferujemy pomoc w doborze odpowiednich narzędzi diagnostycznych oraz w przeprowadzeniu badania potrzeb odbiorców!

Diagnoza potrzeb to pierwszy krok na drodze do zbudowania skutecznej strategii cyfrowej!

Statystyki pokazują, że przeciętny człowiek spędza w przestrzeni online ok. 7 godzin dziennie. To oznacza, że cyfryzacja usług jest koniecznością nie tylko w sektorze prywatnym, ale także publicznym. Oprócz organizowania działań stacjonarnych, aktywność kulturalna a także edukacyjna również musi przenieść się tam, gdzie są odbiorcy, czyli do sieci. Aby tego dokonać potrzebny jest nie tylko sprzęt, ale także umiejętności cyfrowe obsługujących go pracowników oraz ich pomysłowość dotycząca oferty. Kontakty z odbiorcami to jednak tylko jeden z obszarów – drugim jest organizacja pracy oraz współpracy pomiędzy członkami zespołu.

Wprowadzanie zmian na obu zasadniczych frontach – pracy z odbiorcami i wewnętrznie – wiąże się z koniecznością udzielania odpowiedzi na wiele pytań.

Proces cyfryzacji instytucji kultury jest złożony. Aby przyniósł spodziewane efekty, powinien zostać zaplanowany. Plan najlepiej stworzyć w oparciu o wnikliwą diagnozę sytuacji wyjściowej – posiadanych zasobów oraz kompetencji kadr. Kolejnym krokiem jest napisanie wniosku.

Budowanie strategii cyfrowej