Ludzie przy komputerze

Oferujemy możliwość konsultacji wniosków do programu „Konwersja cyfrowa domów kultury”!

Diagnoza potrzeb to pierwszy krok na drodze do zbudowania skutecznej strategii cyfrowej!

Cyfryzacja w dobie pandemii COVID-19 ma szczególne znaczenie. Dla wielu instytucji kultury stała się wręcz koniecznością. Wobec braku możliwości organizowania działań stacjonarnych, aktywność kulturalna a także edukacyjna przeniosła się do sieci. Kontakty z odbiorcami to jednak tylko jeden z obszarów – drugim jest organizacja pracy oraz współpracy pomiędzy członkami zespołu.

Wprowadzanie zmian na obu zasadniczych frontach – pracy z odbiorcami i wewnętrznie – wiąże się z koniecznością udzielania odpowiedzi na wiele pytań.

Proces cyfryzacji instytucji kultury jest złożony. Aby przyniósł spodziewane efekty, powinien zostać zaplanowany. Plan najlepiej stworzyć w oparciu o wnikliwą diagnozę sytuacji wyjściowej – posiadanych zasobów oraz kompetencji kadr. Kolejnym krokiem jest napisanie wniosku.

Budowanie strategii cyfrowej