Szkolenia dla kadr kultury

Ochrona dziedzictwa lokalnego
Instytucja chroniąca dziedzictwo lokalne

Instytucje kultury to miejsca, które mają olbrzymi potencjał w ochronie lokalnej historii i dziedzictwa i pełnią ważną rolę w zakresie zachowywania dla przyszłych pokoleń pamięci o miejscach i ludziach. Warto znać założenia archiwistyki społecznej oraz podstawowe narzędzia do budowania bezpiecznych baz danych.

TEMATY SZKOLEŃ:

  • Edukacja regionalna w bibliotece – jak zainteresować młode pokolenia lokalną historią.
  • Świadkowie historii – jak zbierać i upowszechniać historię mówioną w regionie. Teoria i praktyka.
  • Archiwa domowe i edukacja regionalna w ośrodku kultury. Warsztat dotyczący pracy z użytkownikami.
  • Centrum kultury jako instytucja chroniąca dziedzictwo lokalne. Poszukiwanie inspiracji, gromadzenie pamiątek, zbieranie relacji, narzędzia cyfrowe.
  • Świadectwa historii mówionej – jak robiąc ciekawe podcasty i zachować dziedzictwo lokalne.
  • Gry terenowe i mobilne questy historyczne w zachowaniu dziedzictwa lokalnego i kultywowaniu pamięci historycznej. Praktyka, techniki, oprogramowanie.

Zainteresowały Cię nasze szkolenia?