II EDYCJA KONKURSU GRANTOWEGO

Konwersja cyfrowa domów kultury

Projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury” jest częścią Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Celem programu jest wyposażenie domów, centrów i ośrodków kultury w kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz zakup sprzętu i infrastruktury informatycznej niezbędnych do prowadzenia online i/lub w formie cyfrowej działań edukacyjnych i animacyjnych dla lokalnych społeczności.

W czym możemy Ci pomóc?

Diagnoza potrzeb cyfrowych ośrodka kultury

zarówno zespołu pracowników ośrodka, jak i Twojej lokalnej publiczności.

ActionTrack telefon

Wdrożenie innowacyjnego fińskiego oprogramowania ActionTrack

służącego do gamifikowania działań kulturalnych z użyciem smartfonów.

Szkolenia i warsztaty dla kadry ośrodków kultury

dopasowane do zdiagnozowanych potrzeb każdej instytucji