SAMBORZEC: Cyfrowy dom kultury dla Seniorów – budowa oferty online dla grupy wiekowej 60+

Cyfrowy dom kultury dla Seniorów

Szkolenie „Cyfrowy dom kultury dla Seniorów – budowa oferty online dla grupy wiekowej 60+” odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Samborcu. Zajęcia trwały pięć godzin z krótkimi, kilkuminutowymi przerwami. Uczestnikami byli pracownicy ośrodka kultury i biblioteki, członkowie współpracujących z ośrodkiem fundacji stowarzyszeń oraz koła gospodyń wiejskich.

Rozwój publiczności – to znaczy kogo?

Zagadnienia obejmowały kilka grup tematycznych. Na początku uczestnicy bardzo aktywnie wykonali zadania umożliwiające im autoprezentację zawodową i osobistą. Następnie zostali zapoznani z terminem „rozwój publiczności”, jego celami oraz istotnym znaczeniem związanym z planowaniem dalszej działalności instytucji kultury. Później  kontynuowaliśmy temat związany z diagnozą społeczności lokalnej oraz badaniem odbiorcy. Podałam nie tylko zasady przeprowadzania diagnozy, ale również wskazówki, czego należy unikać, a jakie aspekty szczególnie wziąć pod uwagę, aby badanie zakończyło się sukcesem.

Seniorzy, Silversi – czyli grupa wiekowa 60+ w instytucji kultury

Kolejny moduł obejmował diagnozę środowiska seniorów, najpierw w oparciu o własne doświadczenia, spostrzeżenia i obserwacje, a następnie w porównaniu z zestawieniem psychospołecznych potrzeb opracowanych przez amerykańskiego gerontologa Clarka Tibbitsa, psychologa zajmującego się pracą z osobami starszymi. Uczestnicy zastanawiali się, jakie potrzeby seniorów mogą zaspokoić w swojej instytucji. Kolejne zagadnienia dotyczyły marketingu kultury, sposobów dotarcia do seniorów, pomysłów na tematykę spotkań oraz wskazówek, jak zorganizować spotkanie, aby było odpowiednie dla osób starszych.

Pomysły

Ostatnią częścią szkolenia była prezentacja materiałów przydatnych w organizacji pracy z seniorami, gotowych programów oraz sprawdzonych pomysłów realizowanych w innych instytucjach. Szkolenie zakończyło się później niż zaplanowano z powodu dyskusji uczestników nad nowymi pomysłami i zastosowaniem nowych rozwiązań. Uczestnicy bardzo aktywnie uczestniczyli w całym programie szkolenia.

2022.05.16 Samborzec
Prowadząca: Magdalena Klimczak
Zdjęcia pochodzą z: https://www.facebook.com/gcksir/